Sosyal Medyada Biz}

Kojenerasyon Sistemleri

Kojenerasyon Sistemleri

Enerjinin üretimi doğrudan etkilemesinden dolayı enerji ile ekonomi arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Bu nedenle enerji kullanımındaki verimliliğin artırılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Klasik güç santrallerinde fosil esaslı yakıt enerjisinin üçte biri elektrik enerjisine dönüştürülebilir, üçte ikisi ise soğutma suyu olarak çevreye atılır. Sanayileşmenin sürekli ve kaliteli enerji isteği, elektrik ve ısı enerjisine olan talebi hızla artırmakta, bu durum yatırımcıları kendi enerjilerini üretmeye zorlamaktadır. Ancak Dünyada Bölgesel (Dağıtık) Enerji Modeline geçilmektedir. Gelecek yerinde enerji üretimdir. Çünkü yerinde üretim daha temiz, daha ucuz ve daha güvenilirdir.

Bölgesel, yerel hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyo kütle kaynaklardan en yüksek düzeyde yararlanma sağlanır, CO2 salımları azaltılarak, hava kirliliği ve küresel iklim etkisinin azaltılması sağlanır.

•             Yakıt tasarrufu sağlanarak enerji giderleri azaltılır,

•             Şebeke yükü dengelenerek arz güvenliği desteklenir