Sosyal Medyada Biz}

Faaliyet Alanlarımız

Enerji nakil hatları Alçak gerilim ve yüksek gerilim hatları olarak çekilmesi.  Enerji iletim hatlarının scada sistemleri, koruma sistemlerinin projelendirilmesi, montaj ve devreye alınması. Trafo merkezlerinin kurulumu, devreye alınması ve testlerinin yapılması.
Boru Hatlarında Kontrol Sistemleri Petrol , doğalgaz ve su boru hatlarının pompa ve terfi istasyonlarının merkez ile arasındaki iletişimi ve bilgi alış verişini sağlamak amacıyla yapılan scada sistemlerinin projelendirilip kurulum , devreye alma ve testlerinin yapılması. Raylı Sistemlerde Kontrol Sistemleri...
Ülkemizde kurulu bulunan HES lerin %90 nın tribün soğutma sorunları vardır. Bahsi geçen HES ler dere tipi üretim yapan düşük kapasitede elektrik üretimi yapan hidroelektrik santralleridir Bu HES ler soğutma suyunu cebri borudan sağladıklarından dolayı bu su daha çok silt...
Enerjinin üretimi doğrudan etkilemesinden dolayı enerji ile ekonomi arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Bu nedenle enerji kullanımındaki verimliliğin artırılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Klasik güç santrallerinde fosil esaslı yakıt enerjisinin üçte biri elektrik enerjisine dönüştürülebilir, üçte ikisi ise soğutma suyu...
Güneş enerjisi yenilenebilir ve aynı zamanda temiz bir enerji  kaynağıdır . Buda demektir ki güneş enerjisi hiç bitmeyecektir. Güneş enerjisi üretilmesi mümkün olan en doğal enerji kaynağıdır. Onunla sadece araçlarımıza yakıt sağlamakla kalmaz aynı zamanda suyumuzu ısıtabilir ve evlerimizi de...
Somut mühendislik ve yüklenici ve saha deneyimiyle, Özyapı enerji mühendislikten başlayarak kabul aşamasına kadar geçen her aşamada aşağıdaki telekomünikasyon ve kontrol sistemleri konusunda uzmanlık sahibidir : SDH ve PDH fiber optik ve MW radyo link sistemleri Terminal ve D/I çoklayıcıları...